Eerste Hulp Bij Datalekken

Een handboek vol tips en aandachtspunten.

Heeft uw organisatie voldoende passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen? En weet u wat u moet doen bij een mogelijke datalek? 

Met de intrede van de meldplicht datalekken per 1 januari 2016 bent u verplicht melding te maken van een datalek in uw beveiliging. Uw organisatie dient voldoende passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om persoonsgegevens te beschermen tegen onder meer onbevoegde inzage, onbedoelde wijziging of vernietiging van gegevens. Indien u de verwerking van persoonsgegevens uitbesteedt aan een derde – de zogenaamde bewerker -, dient u erop toe te zien dat die derde eveneens de nodige passende maatregelen neemt.

Op het moment dat u een datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens meldt, wordt deze geregistreerd in een vertrouwelijk register. Het verzuimen van de meldplicht kan grote gevolgen hebben voor uw zorgorganisatie. Op het niet melden van een datalek staan namelijk hoge boetes die kunnen oplopen tot maximaal ruim 800.000 euro!

Download formulier

  •  *
  •  *
  •  *
  •  *
  •  *
  •  *
    naam@domein.nl

Gerelateerde expertise

Hoe ga je om met het verzamelen en delen van persoonsgegevens in de zorg?

Lees onze tips en aandachtspunten

Recente publicaties

Blog Privacy | Gemeenten zo lek als een mandje?

03 April 2017

Wees zorgvuldig met uitwisseling van patiëntgegevens. Aangezien gemeenten nu ook verantwoordelijk z…

Blog Privacy | De zorg in top 3 met meeste datalekken 2016

03 April 2017

Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens blijkt dat 5.000 meldingen van een datalek maar liefst 1.000 …

Tips Privacy | Hoe laat ik mijn organisatie privacy ademen?

03 April 2017

Bescherming van de privacy van patiënten, hoe zorg je daar nou voor? Wet- en regelgeving geeft een …

©2018 Cure4 |

Werken bij Cure4 | Disclaimer | Privacy Statement | Over Cure4 | Aanmelden Nieuwsbrief
Contact