Starterskit Privacy in de Zorg

Gebruik van ICT en digitale gegevens in de zorg heeft een enorme vlucht genomen en biedt volop kansen. Tegelijkertijd kleven hier ook grote risico’s aan. De voordelen van digitalisering in de zorg kan dan ook alleen benut worden als de privacy in de zorg aan hoge eisen voldoet. Echter als zorgaanbieder dient u zich in een relatief kort tijdsbestek te houden aan tal van nieuwe en verscherpte verplichtingen omtrent privacy in de zorg.

Het Starterskit Privacy in de Zorg voorziet in de behoefte van zorgaanbieders naar een praktische vertaling van de geldende wetgeving op het gebied van privacy in de zorg. Het programma bestaat uit twee onderdelen waarbij we met de training AVG in de Zorg (incompany) de kennis en awareness van medewerkers in uw organisatie omtrent veilige gegevensuitwisseling zullen verhogen. Zodat uw op een veilige en kwalitatieve wijze de privacy kunt borgen van zowel uw patiënten als uw eigen medewerkers.

Daarnaast bieden we in het pakket ook de mogelijkheid om meteen van start te gaan met de belangrijkste voorbereiding op de AVG; namelijk de nul-meting. Hiermee brengt u in kaart hoe de verwerking van persoonsgegevens in uw organisatie is georganiseerd.

Lees meer over de Starterskit Privacy in de Zorg

Training AVG in de Zorg

Met de incompany training AVG in de Zorg leren uw medewerkers welke rol zij hebben en wat hun verantwoordelijkheden zijn binnen de organisatie, als het gaat om informatiebeveiliging volgens de kaders van de AVG. Tijdens deze training wordt speciek ingegaan op de AVG en verkrijgt u actuele kennis en concrete handvatten voor het zorgvuldig verwerken en delen van gezondheidsgegevens.

Wat levert deze training u op?

 • U leert veilige alternatieven voor communicatie via email, messenger apps, communities,
 • U krijgt praktische handvaten om privacy en security bewustzijn in de zorgorganisatie te stimuleren,
 • U leert van praktijkervaringen, tips & tricks om toe te passen in uw eigen zorgomgeving.

Nul-meting

Het uitvoeren van een nul-meting is de ideale start om uw organisatie compliant te maken. Dit is een cruciale stap om ervoor te zorgen dat de juiste maatregelen worden genomen om te voldoen aan de geldende privacywet- en regelgeving.

Wat levert deze nul-meting u op?

 • U weet hoe de verwerking van persoonsgegevens in uw organisatie is georganiseerd,
 • U krijgt meer inzicht in de maatregelen die genomen moeten worden om te voldoen aan de AVG,
 • U ontvangt resultaten die u als uitgangspunt kunt nemen voor verdere analyses en de implementatie van nieuwe maatregelen,
 • U vergroot de privacy awareness over het verwerken van persoonsgegevens in uw organisatie.

Uw opbrengst

Door het volgen van ons starterskit Privacy in de Zorg bent u in ieder geval op de hoogte van:

 • De belangrijkste maatregelen die u dient te nemen in het kader van huidige en toekomstige privacywet- en regelgeving die geldt voor de zorg (AVG, meldplicht datalekken, Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg);
 • De maatregelen die u moet nemen in het kader van de rechten die patiënten kunnen uitoefenen in verband met de verwerking van hun gegevens en hun zorgdossier;
 • Het belang en het effect van een goed privacybewustzijn binnen de organisatie en hoe dit bewustzijn kan worden verhoogd.

Meer informatie

 •  *
 •  *
 •  *
 •  *
 •  *
 •  *
 •  *

©2018 Cure4 |

Werken bij Cure4 | Disclaimer | Privacy Statement | Over Cure4 | Aanmelden Nieuwsbrief
Contact