Privacy Check

Hoe staat het met de privacy van persoonsgegevens in uw organisatie?

Doe de Privacy Check!

Privacy Check

1. Is binnen uw organisatie een Functionaris voor de Gegevensbescherming aangesteld?

 • Ja

 • Nee

 • Weet ik niet

2. Zijn de medewerkers binnen uw organisatie door de Functionaris Gegevensbescherming of op andere wijze bewust van hoe privacy wet- en regelgeving invloed heeft op hun werkzaamheden?

 • Ja

 • Nee

 • Weet ik niet

3. Wordt er door de Functionaris Gegevensbescherming of op andere wijze op toegezien dat de privacy van medewerkers en van patiënten/cliënten wordt nageleefd binnen de organisatie?

 • Ja

 • Nee

 • Weet ik niet

4. Wordt er binnen de organisatie invulling gegeven aan ‘dataminimalisatie’ (alleen strikt noodzakelijke persoonsgegevens van patiënten/cliënten en medewerkers worden verwerkt met het oog op een goede behandeling of verzorging van de patiënten/cliënten of om uitvoering te geven aan de arbeidsovereenkomst met medewerkers)?

 • Ja

 • Nee

 • Weet ik niet

5. Worden patiënten/cliënten en medewerkers vooraf transparant geïnformeerd over wat er exact gebeurd met hun persoonsgegevens?

 • Ja

 • Nee

 • Weet ik niet

6. Is het doel van de verwerking van de persoonsgegevens van patiënten/cliënten en medewerkers vastgelegd in een privacyreglement?

 • Ja

 • Nee

 • Weet ik niet

7. Is het binnen uw organisatie enkel mogelijk om patiëntendossiers/cliëntendossiers in te zien van patiënten/cliënten met wie u een behandelrelatie heeft?

 • Ja

 • Nee

 • Weet ik niet

8. Is binnen de organisatie een autorisatiestructuur ingericht waarmee is bepaald welke functies toegang hebben tot de beschikbare informatie/mappen/systemen/systemen/applicaties/persoonsgegevens/dossiers en wordt deze periodiek gecontroleerd?

 • Ja

 • Nee

 • Weet ik niet

9. Worden werkplekken altijd gelockt door medewerkers op het moment dat zij niet op hun werkplek aanwezig zijn?

 • Ja

 • Nee

 • Weet ik niet

10. Worden met partijen met wie persoonsgegevens van patiënten/cliënten en medewerkers worden gedeeld of uitgewisseld afspraken gemaakt in bijvoorbeeld een bewerkersovereenkomst?

 • Ja

 • Nee

 • Weet ik niet

11. Is er een procedure ingericht voor het geval zich een datalek voordoet?

 • Ja

 • Nee

 • Weet ik niet

12. Wordt binnen de organisatie op een veilige manier informatie over patiënten/cliënten en medewerkers gedeeld met derden (bijvoorbeeld met behulp van encrypted e-mail)?

 • Ja

 • Nee

 • Weet ik niet

13. Is binnen uw organisatie altijd bekend met welke derden persoonsgegevens van patiënten/cliënten en medewerkers mogen worden gedeeld?

 • Ja

 • Nee

 • Weet ik niet

14. Zijn medewerkers binnen de organisatie voldoende bekend met hoe zij moeten handelen in het geval er een datalek plaatsvindt?

 • Ja

 • Nee

 • Weet ik niet

Van onbewust onbekwaam naar bewust bekwaam!

Workshop Privacy Awareness

Actueel

Eerste Hulp Bij Datalekken

Met de intrede van de meldplicht datalekken per 1 januari 2016 bent u verplicht melding te maken van…

Masterclass Gegevensuitwisseling in de zorg

De opleiding Gegevensuitwisseling in de Zorg geeft u actuele kennis en concrete handvatten voor het …

Recente publicaties

Blog Privacy | De zorg in top 3 met meeste datalekken 2016

03 April 2017

Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens blijkt dat 5.000 meldingen van een datalek maar liefst 1.000 …

Blog Privacy | Gemeenten zo lek als een mandje?

03 April 2017

Wees zorgvuldig met uitwisseling van patiëntgegevens. Aangezien gemeenten nu ook verantwoordelijk z…

Tips Privacy | Hoe laat ik mijn organisatie privacy ademen?

03 April 2017

Bescherming van de privacy van patiënten, hoe zorg je daar nou voor? Wet- en regelgeving geeft een …

©2018 Cure4 |

Werken bij Cure4 | Disclaimer | Privacy Statement | Over Cure4 | Aanmelden Nieuwsbrief
Contact