Recente publicaties

Blog | Drie wijzigingen die jij moet weten inzake de Wgbo!

248

20 December 2019

Wij gaan in op de drie veranderingen die de aandacht vragen: het informeren van patiënten over beha…

Blog | De 5 belangrijkste wijzigingen in de Wet Arbeidsmarkt in Balans die jij moet weten!

161

28 October 2019

De vijf belangrijkste wijzigingen in de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) die jij moet weten!

Blog Legal | Wat betekenen de strenge privacyregels in de zorg volgens minister Bruins?

141

16 October 2019

Uit een recente publicatie blijkt dat de strenge privacyregels zijn uitwerkingen hebben in de zorg. …

Blog Legal | Wet verplichte GGZ

184

15 August 2019

In 2020 treden de Wet verplichte GGZ (WvGGZ) en de Wet Zorg en Dwang (Wzd) in werking, als vervangin…

Blog Privacy | Hoe ga je om met veilig e-mailen in de zorg?

149

06 August 2019

Wanneer mag de zorgverlener nog wel gebruik maken van gewone mail en wanneer móet er echt gebruik g…

Blog Privacy | Awareness is een lange adem

125

03 June 2019

Wet- en regelgeving geeft een heel scala aan richtlijnen en voorschriften waar een organisatie aan m…

Update Privacy | Duidelijk beleid rond patiëntgegevens is van levensbelang

113

09 April 2019

Dat niet iedereen zo maar toegang mag krijgen tot medische gegevens is iets wat wij niet meer uitleg…

Update Privacy | Wet BIG wijzigingen 2019

113

27 March 2019

Vanaf 1 april 2019 gaan de wijzigingen van de Wet BIG in. De belangrijkste en ingrijpendste wijzigin…

Blog Privacy | Leren van datalekken: AP geeft tips!

168

20 March 2019

Recentelijk heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een handreiking uitgebracht naar aanleiding va…

Blog Privacy | AP controleert op verwerkersovereenkomsten

104

29 January 2019

De AP heeft bij 30 organisaties opgevraagd welke afspraken zij hebben met andere partijen die voor h…

Blog Privacy | Update ingediende klachten bij de AP

90

29 January 2019

Uit de klachtenrapportage van de AP blijkt dat er zo’n 22.679 mensen en organisaties contact hebbe…

Blog Privacy | De tussenbalans; een half jaartje AVG

146

03 December 2018

Op 25 november 2018 was het alweer een half jaar geleden dat de AVG van kracht is geworden. Hoe ver …

Blog Privacy | Privacyregelgeving wordt gehandhaafd!

601

23 October 2018

We zien dat toezichthouders nu echt dwangsommen en boetes gaan uitdelen. Lees hier in twee casussen …

Eerste Hulp Bij AVG | Het verwerkingsregister

110

04 October 2018

Het verwerkingsregister is een belangrijk instrument waarmee je naleving van AVG kunt aantonen. Hoe …

Blog Privacy | Bedrijven schenden massaal nieuwe privacywet AVG

72

27 September 2018

Verwarring over ingewikkelde juridische begrippen, de verplichting van de FG en de tussenstand van …

Blog Privacy | OR óók voor privacyrechten van werknemer

8

25 September 2018

De komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zorgt ervoor dat organisaties ook ste…

Interview | Functie FG - Harm Jan Sleijffers

1492

24 September 2018

In dit interview wordt er dieper ingegaan op de functie van FG, zijn rol in de zorg en de toekomst v…

Blog Privacy | Wetsvoorstel op geneeskundige behandelingsovereenkomst

89

21 August 2018

Op 12 juli jl. is er een nieuw wetsvoorstel ingediend dat beoogt de positie van de patiënt te verdu…

Terugblik | Congres De Ideale Zorgadministratie

11

04 July 2018

Op 28 juni jl. organiseerde Cure4 het Congres De Ideale Zorgadministratie. In deze terugblik geven w…

Terugkoppeling | Kennissessie Aftellen naar AVG

8

17 April 2018

Cure4 organiseerde een geslaagde kennissessie met praktische handvatten en nuttige informatie.

Blog Privacy | Hoe krijg ik grip op Datalekken?

8

02 March 2018

Lees in dit artikel wat u kunt verwachten van de AVG en hoe u daadwerkelijk grip houdt op datalekken…

Blog Privacy | Een ISO- of NEN-certificaat is geen garantie voor waarborg privacy

16

18 January 2018

Verschillende zorginstellingen vragen zich af of zij voldoen aan de geldende wet- en regelgeving op …

Harm Jan Sleijffers | Legal

11

18 December 2017

Een unieke en leuke combinatie van intern en extern adviseren.

Tips Privacy | Wat u echt móet weten van de AVG

14

30 August 2017

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) treedt al op 25 mei 2018 in werking. Maar nog stee…

Blog Privacy | Awareness in de zorg over privacy is ondermaats

8

01 May 2017

Op uitnodiging van Computable was ik één van de vijf experts om mee te doen aan een paneldiscussi…

Blog Privacy | AP biedt 10-stappenplan voor AVG

8

01 May 2017

Op 13 april jl. heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een 10-stappenplan gepubliceerd aan de han…

Blog Privacy | De zorg in top 3 met meeste datalekken 2016

12

03 April 2017

Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens blijkt dat 5.000 meldingen van een datalek maar liefst 1.000 …

Blog Privacy | Gemeenten zo lek als een mandje?

8

03 April 2017

Wees zorgvuldig met uitwisseling van patiëntgegevens. Grote kans dat deze gelekt worden.

Tips Privacy | Hoe laat ik mijn organisatie privacy ademen?

7

03 April 2017

Bescherming van de privacy van patiënten, hoe zorg je daar nou voor? Wet- en regelgeving geeft een …

Onze expertise

©2020 Cure4 |

Cure4 is onderdeel van Tenzinger B.V. | Disclaimer
Contact